Pinakamabisa at Pinakamabilis Na Paraan ng Pagtanggal ng Chikinini o Hickey

Ang hickey or chikinini ay mas kilala bilang “kiss mark” or “love bite”, at ito ay isang klase ng pasa.  Ito ay maaring magtagal ng isang lingo o mahigit pa, ngunit hindi naman ito nagmamarka ng permamnente  sa balat.

Karaniwang nahihiya ang mga tao kung may hickey o chikinini, ito may maari namang itago gamit ang make up at scarf o bandana. May iba namang paraan para maadali ang pagkawala nito gamit lang ang mga remedyo sa bahay.

Ang mga sumununod ay ang mga pinakamadali at agarang remedyo sa hickey o chikinini.

1. Cold Compress

•   Maglagay ng ice cubes sa panyo o towel at ilapat ito ng paunti-unti sa balat na may hickey o chikinini sa lood ng 15 minutes. Maaaring ulit-ulitin ito sa loob ng isang araw. Huwag ilapat ang yelo direkta sa inyong balat dahil magkakaroon ka ng ice burn.

•   Maglagay ng kutsara sa refrigator sa loob ng 10 minutes. Balutin ng manipis ng tela  (pweding panyo o kitchen towel) ang kutsara at ilapat sa balay kung saan may hickey o chikinini hanggang sa nawala ang lamig. Pwede mo itong uli-ulitin sa lob ng isang araw hanggang mawala ng iyong hickey or chikinini.

2. Peppermint

Ang stimulant effect ng peppermint ay makakatulong sa sirkulasyon ng dugo, kaya mainam ito sa paagpapahilom ng hickey o chikinini. Nakakatulong rin ito para maghilom ang mga capillary vessels.

3. Rubbing Alcohol

Kung bago pa lang ang iyong hickey or chikinini, maaring lagyan ng rubbing alcohol ang apektadong balat. Nakaktulong ang rubbing alcohol bilang disinfectant at pampalamig sa balat kaya maaring mawala agad ang hickey o chikinini.

Pagkatapos maglagay ng rubbing alcohol, maglagay ng lotion o moisturizer dahil maaring magka-dry skin dahil sa alcohol. Gawin ito ng tatlong besos o higit pa sa isang araw.

4. Aloe Vera o Sabila

Ang aloe vera o sabila sa Filipino ay isang natural na moisturizer namakakatulong bawasa ag pagkasensitibo ng balat na apektado ng hickey o chikinini. At ito ay anti-inflammatory at nakakapawi ng pantal-pantal.

Kumuha ng preskong aloe vera /sabila at imasahe ito sa hicey o chikinini. Gawin ito dalawa o talong beses sa isang araw.

Kung wala kayong aloe vera/sabila sa inyong bahay, maaring gamitin ang mga cream at lotion na may sangkap na aloe vera at ipahid ito sa hickey o chikinini.

5. Balat ng saging

Ang balat ng saging ay may sangkap na pampapawi at pampalamig na maaring makatulong para maghilom o mawala agad ang hickey o chikinini.

Kumuha at maghiwa ng balat ng hinog na saging na kaparehas ng laki ng hickey o chikinini. Ilapat ang puti na parte ng balat ng saging sa apektadong balat sa loob ng 10 to 30 minutes. Gawin ito dalawa o tatlong beses sa isang araw hanggang mawala ang hickey o chikinini sa balat.

6. Vitamin K

Ang Vitamin K ay pumipigil para magkaroon ng blood clots o pamumuo ng dugo, kaya pwede itong gamitin sa paggamot ng pasa or pantal. Ang bitaminang ito ay makaktulong sa iyang katawan para madaling mawala ang namumuong dugo at mapabilis ang paghilom ng hickey o chikinini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.