Mga dapat tandaan kung ano ang pulmonya o pneumonia sa mga bata at matatanda

Dahil sa sakit na pulmonya o pneumonia , taon-taon mahigit kumulang 50,000 ka tao ang namamatay sa USA.Ang sakit na ito ay karaniwang umaataki o dumadapo sa mga bata at matatanda sa panahon kung saan sila ay may dinaramdam na sakit at dahil dito pumapasok ang pulmonya sapagkat ang kanilang immune system ay mahina.

Ang sakit na pulmonya ay isang kundisyon kung saan ang daanan ng hangin ng baga ay namamaga.

 

Ang pulmonya ay hindi nakakahawa pero ang  mikrobyo na sanhi ng impeksyon ay maaring kumalat at dumapo sa ibang tao sa pamamagitan ng iyong pag-ubo.

Sino-sino ang mga taong kadalasang natatamaan ng pulmonya?

Ang mga sumusunod ay ang mga taong kadalasay ng nadadapoan ng pulmonya:

  • Mga taong naninigarilyo
  • Mga bata at sanggol
  • Mga matatanda
  • Mga taong may iniinda nang sakit gaya ng sakit sa puso, atay, at bato; hika o asthma at cystic fibrosis
  • Mga taong mahina ang immune system dahil kakagaling lang sa sakit gaya ng lagnat

Ano ang mga sinyales at sinotmas ng pagkakaroon ng pulmonya?

Ano ang mga paraan at gamot upang maiwasan at hindi lumala ang pulmonya?

  • Maglaan ng mahabang oras sa pagpahinga at magrelax.
  • Iwasan ang pagkastress at uminom ng maraming tubig sapagkat ito ay nakakatulong na lumosaw sa mga plema sa baga.
  • Iwasan ang paninigarilyo o di kaya ay paglapit sa mga taong naninigarilyo upang hindi makalanghap sa usok nito.
  • Uminom ng antibiotics kung sapalagay mo ay medyo hindi parin gumagaling ito.
  • Kumunsulta sa doctor at magpa x-ray upang mas malaman ang iyong tunay na kalagayan.

Ang pagkakaroon ng sakit na pulmonya ay wag baliwala-in sapagkat ang mikrobyo na nagdulot nito ay maari mong mapasa sa iyong pamilya kaya dapat sa lalong madaling panahon ay agapan na kaagad ito.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.