Mga Bahagi ng Aklat at mga Kahulugan Nito

Ano ang mga bahagi ng aklat, halimbawa at mga kahulugan ng mga bahagi nito?

Maraming tao ang mahilig magbasa ngunit kunti lang ang may-alam kung ano ang mga bahagi ng aklat. Ang isang aklat ay binubuo ng labing-isang bahagi: pabalat, bakanteng dahon, pahina ng pamagat, pahina ng karapatang-ari, pag-aalay o  pasasalamat, paunang salita, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, glosari, bibliograpi at indeks.

Ang mga sumusunod ay ang mga kahulugan ng mga bahagi ng aklat at mga halimbawa nito.

pabalat

Pabalat – Ito ang takip o cover ng aklat. Karaniwan itong may matingkad na larawan upang makatawag pansin sa mambabasa.

bakanteng dahon

Bakanteng Dahon – ito nagsisilbing proteksiyon ng susunod na pahina kung ang pabalat ng libro ay masira. Ang pahinang ito ay maaring sulatang ng personal na didekasyon o kaya ay pangalan ng mayari ng aklat.

pahina ng pamagat

Pahina ng Pamagat – Nakasaad dito ang pamagat ng aklat at pangalan ng may-akda nito.

 

Pahina ng Karapatang-ari

Pahina ng Karapatang-ari – Makikita sa bahaging ito kung sino ang nagpalimbag ng aklat at kung kailan ito ipinalimbag.

pag-aalay

Pag-aalay o Pasasalamat– Binabanggit ng may akda ang mga pangalan ng taong tumulong upang pasasalamatan at hahandugan ng aklat na kanyang natapos.

paunang salita

Paunang Salita – Nakasaad dito ang dahilan o rason kung bakit isinulat ng may-akda ang aklat kasama ang paliwanag sa paggamit nito.

talaan ng nilalaman

Talaan ng Nilalaman – Makikita rito ang pahina ng bawat paksang tinatalakay sa aklat.

katawan ng aklat

Katawan ng Aklat – Ito ang pinakamalaki sa mga bahagi ng aklat dahil nakikita rito ang mga paksa at araling nilalaman ng aklat.

glosari

Glosari – Nakatala sa bahaging ito ng aklat ang mga kahulugan ng mahihirap na mga salitang ginamit sa aklat. Para itong diksiyunaryo, ngunit ang mga salitang may kahulugan na nakapaloob dito ay ang mga salitang makikita mo lang sa aklat na mahirap intindihin.

bibliograpi

Bibliograpi – Nakatala rito ang pangalan ng manunulat at aklat na pinagkunan ng may-akda ng ilang mahahalagang impormasyon.

 

indeks

Indeks – Isa ito sa mga bahagi ng aklat kung saan nakasulat dito ang pangalan, mga paksa na nakaayos nang paalpabeto, at ang pahina kung saan ito matatagpuan sa aklat.

Kredito sa mga impormasyon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.