Ano ang Climate Change o Pagbabago ng Klima

Para malaman natin kung ano ang climate change o pagbabago ng klima ay dapat muna nating alamin kung ano ang kahulugan ng klima.

Ano ba ang “Klima” at paano ito naiiba sa salitang “Panahon”? Ang pagkakaiba sa pagitan ng panahon at klima ay masusukat natin sa pamamagitan ng oras.

Ang panahon ay ang kondisyon ng isang lugar o kapaligiran sa loob lamang ng maikling oras, halimbawa ay ang mainit na panahon, malamig at ulan . Karamihan sa mga tao pag sinabing ano ang panahon ngayon ay nagbabasi sila sa ulap, sinag ng araw at hangin.

Ang klima naman ay kung paano mag-asal ang kapaligiran o atmosphere sa loob ng mahabang panahon o oras. Ang klima ay maaring magkaiba para sa ibat-ibang panahon, halimbawa nito ang isang lugar na sobrang mainit at tigang sa buwan ng tag-araw o summer ngunit malamig naman at basa kapag sa buwan ng tag-ulan.

Ano ang climate change o pagbabago ng klima?

Ang kahulugan ng climate change o pagbabago ng klima ay ang pagbabago sa karaniwang panahon na dapat sana ay mangyari sa isang lugar.

Maaaring ito ay ang pagdami o pagkabawas ng pagdagsa ng ulan kadata-on sa isang lugar. O maaaring ito ay isang pagbabago sa karaniwang temperatura ng isang lugar para sa isang buwan o season.
Ayon sa mga eksperto, ang klima ng mundo ay laging nagbabago. Sa kanilang pag-aaral, ang temperature ng mundo ay tumaas ng halos 1 degree Fahrenheit sa nakalipas na 100 taon. Mukha man itong maliit lang, pero maari itong magdulot ng malaking epekto sa pagbabago sa boung mundo.

Ang epekto ng climate change at pagtaas ng temperatura sa mundo ay tumunaw sa mga niyebe at yelo sa north at south pole, naka epekto din ito sa pagtaas ng tubig sa mga karagatan at tiyempo ng paglago ng mga ibat-ibang halaman.

Ano ang sanhi at dahilan ng climate change o pagbabago ng klima?

Maraming mga bagay ang maaring maging dahilan at sanhi ng climate change.

Likas na mga sanhi – Ang distansya ng araw sa Earth ay maaring maging sanhi ng climate change, kapag ito ay malapit ay mas mainit, at pag malayo naman ay malamig. Maari ding maging dahilan ng climate change ang pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan.

Kagagawan ng Tao – Ang climate change ay maaari ding maging sanhi ng mga gawain ng tao, tulad ng mga pagsusunog ng Fossil fuels at ang conversion ng lupa para sa agrikultura at pagpapatayo ng mga gusali. Mga buga ng mga sasakyan na carbon dioxide at pagsunog ng mga plastic ay isa rin sa rason. Simula ng tayo ay dumating sa Industrial Age, ang impluwensya ng tao sa pagbabago ng klima ay mas lalong nadagdagan.

Ano ang epekto ng climate change o pagbabago ng klima?

Ang mga sumusunod ay ang pwedeng maging epekto ng climate change:

  • Patuloy na pagtaas ng temperatura – Mas lalong iinit ang mundo
  • Paghaba ng panahon ng tag-init – Hahaba ang season ng tag-init at El Niño
  • Pagdagsa ng maraming bagyo – Dahil sa sobrang init nagbabago ang precipitation, may mga lugar na hihina ang dagsa ng ulan at meron din lugar na dadagsain ng bagyo.
  • Pagtaas sa antas ng tubig dagat – Ang mga nyibe at yelo sa north at south pole ay matutunaw  at magiging dahilan ng pagtaas ng tubig dagat.

Solusyon sa climate change?

Paano maiiwasan ang climate change?  Ang climate change ay hindi natin mapipigilan, ngunit mayroong mga paraan upang ang pagbabago ng klima at pagtaas ng temperatura ay madahandahan.

  1. Sumuporta at sumali sa mga usapin ukol sa kung ano ang climate change.
  2. Magin resposabling mamamayan at wag magsunog ng mga plastik.
  3. Maging matipid sa enerhiya.
  4. Tigilan ang pag putol ng mga punong kahoy bagkos magtanim nito.
  5. Gumamit ng Biofuels.

Kredito sa larawan at impormasyon.

One thought on “Ano ang Climate Change o Pagbabago ng Klima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.