Alamin Kung Ano Ang HIV/AIDS At Ang Mga Sintomas Nito

Ano ang HIV/AIDS at ang piligrong dala nito sa mga tao?

Ang HIV o ‘’Human Immunodeficiency Virus’’ ay isa sa mga nakakatakot na sa kit sa buong kasaysayan. Nakakatakot ang sakit na ito sapagkat ang virus na ito ay pinapatay ang cells ng katawan ng tao na siyang kadahilanan ng paghina ng immune system.

Ano ang mga epekto sa katawan kung ikaw ay maysakit na HIV?

Kapag mahina ang immune system ng isang tao, mas lalo itong madaling hawaan ng ibang sakit. Dahil sa patuloy na paghina maaring magdulot na ito ng ibat-ibang sakit tulad ng AIDS o di kaya ay kanser.

Ano  ang mga dapat mong iwasan sa taong may HIV upang hindi ka mahawa sa kanya?

Ang taong may sakit na HIV ay maaring makapanghawa ng ibang tao sa pamamagitan ng kanilang tamud galing sa lalaki, likidong lumalabas  galing sa ari ng babae, dugo at gatas galing sa dede.

Ang pawis, luha, laway, ihi, dumi at pagyakap at paghawak sa taong may HIV ay hindi delikado at hindi ito magiging dahilan ng iyong pagkahawa.

Bakit dumarami at pabata ng pabata ang mga nahahawa ngayon sa HIV?

Dumarami at pabata ng pabata ang mga naging biktima ng HIV dahil sa kakulangan sa kaalaman kung ano ang sex education at marami ang nasanay na hindi gumagamit ng contraseptives ng nakikipagtalik.

Sa anong paraan nakakahawa ang dugo ng may HIV sa ibang tao?

Ang mga sumusunod ay ang mga bagay na dapat iwasang upang hindi masalinan at mahawa ng dugo ng may HIV.

 • Pag palagay ng tattoo na gamit ang karayum ng taong may HIV
 • Pagbutas sa tainga upang lagyan ng hikaw gamit ang pambutas na ginamit sa taong may HIV
 • Aksidenting pagsalin ng dugo sa hospital

Nahahawa ba ang sanggol sa loob ng sinapupunan ng babaeng buntis na may HIV?

Malaki ang posibilidad na ipanganak ng buntis ang bata na may HIV. Kung pinanganak naman itong walang HIV ay maaring makuha ito ng sanggol kapag ito ay pina-inom ng gatas na galing sa dede ng nanay. Kaya mas mainam para ma sigurado na hindi mahawa ang bata ay painumin nalang ito ng ibang gatas na nabibili sa mga botika.

Ano ang mga maagang sintomas at sinyales ng pagkakaroon HIV?

 • Madaling mapagod at palaging nanghihina ang katawan
 • Pabalik-balik na lagnat sa gabi
 • Pagtatae ng matagal na panahon
 • Pagkakaroon ng pantal pantal sa katawan
 • Namamaga o bukol sa parting ilalim kili-kili
 • Kulani sa may bandang leeg
 • Mabilis na pagbawas ng timbang
 • Pagkamalimutin at malungkutin

Ano ang mga paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng HIV?

 • Limitahan ang pakikipagtalik sa ibang tao
 • Gumamit ng kondom kapag nakikipagtalik
 • Huwag basta-bastang gumamit ng karayum na

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.